Jiski Dhadi (Beard) Nahi Hai, Uski Apni Namaz Ke Baare Mein Kya Hukm Hai?

Jawab:

Faasiq Ki Apni Namaz Bhi Jo Hai Makrooh-e-Tahrimi Wajib-Ul-Iyaada Hoti Hai.

Jab Tak Ke Wo Us Fisq Se Tauba Na Karein Us Fisq Ko Chhode Na.

Janasaheen E Mufti E Azam E Hind
Huzoor Tajushshariah Alaihir rahmah war Rizwan

Share your love