Farishte Kitne Hai?

Jawab:

Farishte Beshumar (Anginat) Hai.

Unki Ginti ALLAH Taala Hi Janta Hai Aur ALLAH Taala Ke Batayein Se Uske Pyare Mehboob Huzoor Sallallahu Alahi Wassallam Jante Hai. Waise Chaar Farishte Bahut Mashoor Hai.

1) Jibreel Alaihissalaam: Ye allah ka paigaam or aayatein nabiyo tak pahunchate hai.

2) Mikaeel Alaihissalaam: Jo saari makhlook cheezon ko rozi dete hai. Makhlook matlab duniya mein jitni bhi chizo mein jaan hai.

3) Israfeel Alaihissalaam: Ye Qayaamat ke din Allah ke hukum se sur fukenge. Jisme se ek aawaz aayegi us awaz se qayamat ayegi.

4) Izraeel Alaihissalaam: Jo rooh kabz karte hai.

Yeh farishte Neki aur Burayi likhte hain.

1) Kiraman

2) Katibin

Yeh farishte Qabar mein sawal karte hain.

1) Munkar

2) Nakirn

5) Riyafeel Alaihissalaam: Jo Qayamat Ke Din Tamam Zameen Ko Lapetenge.

6) Rizwan Alaihissalaam: Ye Jannat Ke Khazin Farishte Hai.

7) Malik Alaihissalaam: Ye Dozakh Ke Khazin Farishte Hai.

Share your love