Milad un Nabi Sallallahu Alaihi Wassallam Ke Mauqe Par Jhande Lagana Kaha Se Sabit Hai?

Jawab:nnImam Suyuti Rahmatullahi Alaih Bayan Karte Hai Ki:nn”Huzoor Sallallahu Alaihi Wassallam ke Tashreef Lane Ke Waqt Hazrat Jibrail Amee(n) Sattar Hazar (70,000) Farishton Ke Jhurmuth Mein, Huzoor e Aqdas Sallallahu Alaihi Wassallam Ke Aastana Mubarak Par Tashreef Laaye Aur Jannat Se Teen (3) Jhande Bhi Lekar Aaye.nnUsmein Se Ek Jhanda Magrib Mein Gaadhe, Ek Mashrik Mein Aur Ek Kaaba Muazaama Par.n nDalailun Nubuwa Hissa: 1, Page: 82nnRuhul Amee(n) Ne Gaada Kaabe Ki Chat Pe JhandanTa-Arsh Uda Pharera Sub-he Shab e Wiladat

Share your love