Musafir Ke Liye Meel Ke Hisab Se Teen (3) Roz Ki Raah Ki Miqdar Kitni Hai ?

Jawab:nnMusafir Ke liye Khushki Mein Teen (3) Roz Ke Raah Ki Miqdar 57 3/8 Meel Hai. (Yaani Taqreeban 92 Kilometer).

Share your love