Agar Koi Shakhs Kisi Aayat Ka Inkaar Kar De.

Yaa Yeh Kahe Ki Quran Jaisa Nazil Hua Tha Waisa Nahi Raha.nnBalki Kuch Ghata Bada Diya Gayaa Hai, Aisaa Shakhs Kaisa Hai?nnJawab:nnAisaa Shakhs Kafir Hai.

Share your love