Gaon Mein Juma Ki Namaz Padhne Se Us Din Ki Zohar Namaz Saqit Hoti Hai Ya Nahi ?

Jawab:nnNahi.nnGaon Mein Juma Ki Namaz Padhne Se Us Din Zohar Ki Namaz Nahi Saqit Hoti.

Share your love