Kya Urdu Zuban Mein Aayat e Sajda Ka Tarjuma Padha

Toh Sajda Wajib Hoga Ya Nahi?nnJawab:nnUrdu Zuban, Yaa Kisi Zuban Mein Aayat e Sajda Ka Tarjuma Padhne Aur Sunne Se Bhi Sajda Wajib Hota Hai.

Share your love