DUPLICATE MAZAR BANANA?

Shaikh Ul Islam Imam Ahmad Raza Khan Muhaddise Bareily Alaihir Rahma Ki Bargaah Me Sawal Kiya Gaya.nnMas?ala: Kisi Wali’Allah Ka Mazaar Sharif Farzi Banana Aur Is Par Chadar Waghaira Chadhana. Aur Is Par Fatiha Padhna Aur Asl Mazaar Ka Sa Adab O Lehaaz Karna Jayez Hai Ya Nahi?nnAur Agar Koi Murshid Apne Mureedo’n Ke Waaste Banana. Apne Farzi Mazaar Ke Khawab Me ijaazat De To Wo Qaul Maqbool Hoga Ya Nahi?nnAl Jawaab: Farzi Mazaar Banana Aur Is Ke Saath Asl Sa Mu’aamla Karna Na’Jayez O Bid’at Hai.nnAur Khawab Ki Baat Khilaaf E Shara ?Umoor Me Masmoo? Nahi Ho Sakti.nn{Fatawa Razviya/Jild:-9/Page:-426}nnnn?.G.? GLOBAL TEAM & MEMBERS…

Share your love