Alaihissalam ka meaning kya hai

Nabi aur frishte ke alawa alaihissalam kisi sahaba ke aaghe lagana kaisa?nnHazrat E Imam E Hussain radiyallahu ta’ala anhu ke aaghe alaihissalam lagana kaisa?nnAur kyu nahi lagana chahiye?nnANSWERnnHamare is daur me ye baat aam hoti jaa rahi hai ke sayyedna Ali e Murtaza, Hasnain kareemain, sayyeda Fatima wa Deegar Aal e Rasool ? ke afrad e kareema ke ilaawa sabiqa Ambiya Alaihimussalam ki Baaz Ahl par Lafz “Alaihissalam” ka istemaal karte hain.nnAwaam ke ilaawa khwaas ki bhi Aadat ban gayi hai, ke Shia Firqe ke dekha dekhi ye Marz barh raha hai.nnAkaabir Saaleheen Ulama o Mashaikh E Muhaqqiqeen ka yahi Mauqif e Mukhtar hai ke Gair e Ambia o Malaika ke liye Alaihissalam Na Istemal kiya jaaye.nnBehtar yahi hai ke aisa itlaaq naho.nnBalke Aadat khatam kar di jaye taake Mazhab e Shia se Tashaaboh aur uski Tarweej naho.nnIslami qaayeda hai ke Bad’mazhab qaum ke sath kisi tarah bhi Mushabahat naho. Unse Mushabahat ke tamam tareeqe tark karne chahiye.nnWajah zaahir hai ke Sunni Bhola Bhala hai. nnUse Shia Apne Mazhab me laane ki kai Tadbeerein batate hain.nnEk yahi hai ke 12 Imamo ke liye Duaiya Jumla “Alaihis Salam” Tajweez kar rakha hai.nnJo kisi dosre Ummati ke liye Istemal nahi hota hai.nnBalke keh nahi sakta Abu Bakar Alaihis Salam, Umar Alaihis Salam, Usman Alaihis Salam, balke in Hazrat ke sath Razi-Allahu Ta’ala Anhu ka Iste’mal hota hai.nnAwaamun Naas ye sab kuch dekhte hain aur agar wo khud is taraf mutawajjeh nahi hote, to Jamat e Mujtahideen unko mutawajjeh karti hai.nnAur unko ye dikhati aur samjhati hai. Ke ye Duaiya jumla jo Hazrat e Ambiya e kiram Alaihimus Salam ke Mubarak naamo ke sath bhi bola jata hai.nnHamare aimma ke naamo ke sath bhi bola jata hai.nnIsi se zaahir o baahir hai ke ye 12 Afraad zumra e Ambiya me shamil hain.nnAur unki imamat Ma’mooli imamat nahi.nnBalke Hazrat e Ambiya e Maa Sabaq ki imamat hai.nnFaayeda:nnAgar Baaz Ulama ki tahqeeq Baraaye Gair Ambiya Alaihissalato wassalam ya Alaihissalam kehne ko jaayez qarar dete hain.nnAur unke qaul par Koi Amal karta hai to wo pehle un 2 hazrat (Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar) ke sath iska istemaal kare.nnJo Ahl e Sunnat o Jamaat ke nazdeek shia ke 12 imamo se ba ittefaq afzal hain.nnAur wo Hazrat Abu Bakr Aur Hazrat Umar ??? ???????? ?????? ????????????? hain.nnMujawwizeen ne agar jawaaz ka bayan kiya hai to tamam sahaba ulama o sulaha ke liye kiya hai.nnSirf Ahl e Bait e At’haar ke 12 afraad ke liye nahi kiya hai.nnIn halaat ko dekhte hue hazraat e ahl e bait e at’haar ??? ???????? ?????? ???????????? ke zikr ke waqt lafz e alaihis salam ki dua karne ko tark kiya jaaye.nnTaake Shia Awaam e Ahl e Sunnat ko Gumraah na kar sakein.nnWa-Allahu Ta’ala A’lamnn??????????????nKhalifa e Huzoor TajushshariahnMufti Maqsood Akhtar Qadri Razvi AmjadinKhadim Dar al-Ifta Ridawi Amjadin??????????????

Share your love