SHARIYAT ME NAMASTE KAHENA KAISA OR ISKE MAYENE NAHI JANTE HAI.

KAHENA KAISA OR JANTE HUE KAHENA KAISA.nnANSWERnnAlahazrat Azeemul Barkat Sayyedna Imam Ahmad Raza Fazil E Barielwi Quddisa Sirruhul Azeez Se Daryaft Kiya Gaya Ke Jawab E Salam O Kuffar O Hanaadik (Hinduism) Kin Alfaz Me Diye Jaayein Aur Khud Bhi Zarurat O Be Zarurat Un Ko Salam Kare To Kis Taur Se?nnIs Ke Jawab Me Aap Tahreer Farmate Hain ?Kafir Ko Be Zarurat Ibteda Ba Salam Naa Jaayez Hai.nn?? ???? ?? ?????? ??????nnAur Hindustan Me Wo Tareeq E Tahiyyat Jaari Hain Ke Ba Zarurat Bhi Unhe Salam E Shara?i Karne Ki Hajat Nahi.nnMaslan Yahi Kaafi Ke Lala Saab, Babu Saab, Munshi Saab, Ya Be Sar Jhukaaye Sar Par Hath Rakh Lena Wagaira Zaalik.nnKaafir Agar Be Lafz E Salam, Salam Kare To Aise Hi Alfaz E Raayeja Jawab Me Bas Hain Aur Ba Lafz E Salam Ibteda Kare To Ulama Farmaate Hain Jawab Me Wa Alaik Kahe.nnMagar Ye Lafz Yahan Makhsoos Ba Ahl E Islam Thehra Hua Hai Aur Wo Kafir Bhi Ise Jawab E Salam Na Samjhega.nnBalke Apne Sath Istehza Khayal Karega To Jis Lafz Se Munaasbat Jaane Jawab De Le.nnAgarChe Salam Ke Jawab Me Salam Hi Keh Kar. (Fatawa Razvia)nnLehaza Ba Darja E Majburi Namaste Ya Namaskaar Bol Sakta Hai.nnLekin Yu Hi Bila Zarurat Kehna Naa Jaayez Hai.nnBachna Behtar Hai. Aur Jab Ke Is Ka Maana Ye Ho Ke Mai Sar Jhukaata Hu Tumhare Liye To Aisa Kehne Se Mana Kiya Jaayega.nnJab Us Ne Sar Jhukaaya Nahi Sirf Kaha Hai Aur Awam Is Ka Matlab Bhi Nahi Jaanti To Sakht Hukm Na Hoga.nWa-Allahu Ta?ala A?lamnnnn??????????????nKhalifa E Huzoor TajushshariahnMufti Maqsood Akhtar QadrinKhadim Dar Al-Ifta Ridawi Amjadin??????????????

Share your love