Agar Kisi Ne Mehfil Me Salaam Kiya. To Kya Sab Jawaab Denge. Kisi Ek Ne Bhi Diya To Kaafi Hai

ANSWERnnMehfil Me Maujood Logo Me Se Kisi Ek Ne Bhi Jawab Diya To Tamam Logo Ki Janib Se Wujoob Saaqit Ho Gaya.nnnYaani Ek Ka Jawab Dena Sab Ki Janib Se Kaafi Hai.nn??????????????n(Mufti) Maqsood Akhtar QadrinKhadim Ridawi Amjadi Dar Al-IftanBarkati Islamic Centre Mumbai.nn??????????????

Share your love