- Advertisement -

SHARIYAT ME NAMASTE KAHENA KAISA OR ISKE MAYENE NAHI JANTE HAI.

KAHENA KAISA OR JANTE HUE KAHENA KAISA.
ANSWER
Alahazrat Azeemul Barkat Sayyedna Imam Ahmad Raza Fazil E Barielwi Quddisa Sirruhul Azeez Se Daryaft Kiya Gaya Ke Jawab E Salam O Kuffar O Hanaadik (Hinduism) Kin Alfaz Me Diye Jaayein Aur Khud Bhi Zarurat O Be Zarurat Un Ko Salam Kare To Kis Taur Se?
Is Ke Jawab Me Aap Tahreer Farmate Hain “Kafir Ko Be Zarurat Ibteda Ba Salam Naa Jaayez Hai.
نص عليه في الحديث والفقه
Aur Hindustan Me Wo Tareeq E Tahiyyat Jaari Hain Ke Ba Zarurat Bhi Unhe Salam E Shara’i Karne Ki Hajat Nahi.
Maslan Yahi Kaafi Ke Lala Saab, Babu Saab, Munshi Saab, Ya Be Sar Jhukaaye Sar Par Hath Rakh Lena Wagaira Zaalik.
Kaafir Agar Be Lafz E Salam, Salam Kare To Aise Hi Alfaz E Raayeja Jawab Me Bas Hain Aur Ba Lafz E Salam Ibteda Kare To Ulama Farmaate Hain Jawab Me Wa Alaik Kahe.
Magar Ye Lafz Yahan Makhsoos Ba Ahl E Islam Thehra Hua Hai Aur Wo Kafir Bhi Ise Jawab E Salam Na Samjhega.
Balke Apne Sath Istehza Khayal Karega To Jis Lafz Se Munaasbat Jaane Jawab De Le.
AgarChe Salam Ke Jawab Me Salam Hi Keh Kar. (Fatawa Razvia)
Lehaza Ba Darja E Majburi Namaste Ya Namaskaar Bol Sakta Hai.
Lekin Yu Hi Bila Zarurat Kehna Naa Jaayez Hai.
Bachna Behtar Hai. Aur Jab Ke Is Ka Maana Ye Ho Ke Mai Sar Jhukaata Hu Tumhare Liye To Aisa Kehne Se Mana Kiya Jaayega.
Jab Us Ne Sar Jhukaaya Nahi Sirf Kaha Hai Aur Awam Is Ka Matlab Bhi Nahi Jaanti To Sakht Hukm Na Hoga.
Wa-Allahu Ta’ala A’lam
○●●●●●●●●●●●●○
Khalifa E Huzoor Tajushshariah
Mufti Maqsood Akhtar Qadri
Khadim Dar Al-Ifta Ridawi Amjadi
○●●●●●●●●●●●●○

- Advertisement -

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy