- Advertisement -

Kya Aurat peer ban kar dusron ki bai'at kar sakti hai❔

Jawab:
Aurat peer bankar dusron ko bai’at nahin kar sakti.
Rasoollullah ﷺ ne farmaya: hargiz wah qaum falaah nahi pa sakti jinhone kisi aurat ko waali banaya.
Sahih Bukhari, Volume 6, Page 8
Imam Aarif Billah Syyidi Abdul Wahhab Sharaani علیہ الرحمہ farmate hain.
“Ahle kshf ne daayee ilallah ke liye mard hone ke shart hone par ijmaa kiya hai.”
Meezanushshriyah, Volume 2, Page 189
Imam Ahle sunnat Mujaddid e Deeno Millat Imam Ahmad Raza Khan علیہ الرحمہ farmate hain.
“Auliya e karaam ka ijmaa hai ki daaee ilallah ka mard hona zaroori hai.
Lihaza salfe saliheen se aaj tak koi aurat na peer bani na bai’at kiya.”
Fatawa Razaviya, Volume 21, Page 494
○●●●●●●●●●●●●○
Khalifa-E-Huzoor Tajushshariah
Mufti Maqsood Akhtar Qadri Razvi Amjadi
Khadim Dar al-Ifta Ridawi Amjadi
○●●●●●●●●●●●●○

- Advertisement -

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy