Dhadi ek mutthi honi chahiye ye kahan se sabit hai?

Dhadi nahi katni chahiye aur munchhe katrana chahiye iska hawala hai to de.nnJawab:nnnDaarhi Mundaana haraam hai.nnnDurr e mukhtar me hai “mard ko daarhi mundana haraam hai”.nnFath ul Qadeer, Durr e Mukhtar, Raddul Mohtaar, Bahr Raayeq, Tahtawi me hai..nn”Darhi jab ek musht se kam ho to uska kaatna jis tarah Kuch Magribi aur zanaane zankhe karte hain kisi ke nazdeek jaayez nahi aur poori darhi ka safaaya karna ye kaam to hindustaan ke yahudio aur iran ke majoosio ka hai.nnAlahadrat Imam Ahmad Raza fazil e bareilwi Quddisa sirruh ul azeez farmaate hain “Daarhi katraana mundaana haraam hai”nn(Fatwa Razviya)nnHuzoor Sadrussharia farmate hainnn”Darhi barhana sunan e Ambiya e saabiqeen se hai mundaana ya ek musht se kam rakhna haraam hai”nn(Bahar e shariat) nnHazrat Shaikh Abdul haq muhaddis dehlwi Alaihir Rahmah farmaate hainnn”Darhi mundana haraam hai angrezo, hinduwo, aur qalandario ka tareeqa hai aur darhi ko ek musht tak chhor dena wajib hai aur jin foqaha ne ek musht darhi rakhne ko sunnat qarar diya (to is waja se nahi ke unke nazdeek wajib nahi. Balke is waja se ke ya) to sunnat se muraad Chaalu Rasta hai ya is waja se ke ek musht ka wujoob Hadees shareef se saabit hai.nn(Yaani Hadees e Rasool ko bhi Sunnat e Rasool kaha jaata hai).nn??????????????nKhalifa-E-Huzoor TajushshariahnMufti Maqsood Akhtar Qadri Razvi Amjadi nKhadim Dar al-Ifta Ridawi Amjadin??????????????

Share your love