Kya Aap Quran Majeed Se Rasoolallah Sallallahu Alaihi Wasallam Ki Aamad Par Khushi Manane Ki Daleel De Sakte Hai?

Jawab:nnJi Haan! ALLAH Ta’ala Quran Majeed Mein Irshad Farmata Hai:nn???? ???????? ??????? ?? ???????????? ?????????? ??????????????? ???nnTarjuma:nAey Habeeb Aap Farma Dijiye Ki ALLAH Ke Fazl Aur Uski Rehmat Milne Par Musalmanon Ko Chahiye Ki Khushiyan Manaye.nSurah Yunus: Aayat: 58nnIs Aayat Mein Yeh Hukm Diya Gaya Ki Jab ALLAH Ka Fazl Aur Uski Rehmat Naazil Ho Toh Momino Ko Is Par Khushiyan Manani Chahiye.nnAb Kisi Zahen Mein Yeh Sawal Aa Sakta Hai Ki Kya Rasoolallah Sallallahu Alaihi Wassallam Ki Rehmat Ka?nnJo Hum Unki Aamad Par Khushiyan Manaye. Iska Jawab Bhi Khud Quran Majeed De Raha Hai.nn?? ???? ???????????? ?????? ???????? ??????????????? ????nnTarjuma:nHumne Tumhein Nahin Bheja Magar Rehmat Saare Jahan Ke Liye.nSurah Ambia: Aayat : 107nnAlhumdulillah Rasool e Arbi Sallallahu Alaihi Wasallam Ka Is Duniya Mein Tashreef Lana Rehmat Hai Aur Pehli Aayat Mein ALLAH Ta’ala Humein Rehmat Milne Ki Khushiyan Manane Ka Hukm De Raha Hai.nnAb Batao Musalmanon! Rasoolallah Sallallahu Alaihi Wasallam Ki Zaat Mubarak Se Badh Ke Rehmat Kaun Ho Sakta Hai.nnMilad un Nabi (?) Par Khushiyan Kyun Na Manaya Jaaye.nnAlhamdulillah Quran Majeed Ki In Aayaton Se Aamad e Rasoolallah Salallahu Alaihi Wasallam Par Khushiyan Manana Sabit Hua.

Share your love