- Advertisement -

Tahiyatul wazu ki fazilat

Tahiyatul wazu: Wadu ke baad Aaja E Khushq hone se pahle 2 Rakat Namaz padhna Mustahab hai.
Sahi Muslim me hai Nabi ﷺ ne Farmaya jo Shakhs wazu kare Aur achha wazu kare Aur zaahir wa baatin ke saath Mutawajje ho kar 2 Rakat padhe uske liye jannat wajib ho jaati hai.
Mas’Ala: Ghusl ke Baad bhi 2 Rakat Namaz Mustahab hai. Wazu ke baad Farz wagairah padhe to Tahiyatul wadu ki jagah ho jaayegi.
(Raddul Muhtaar)
Namaz E Isharaq Tirmizi Anas Radiallau Ta’Ala Anhu Se Raavi ki Farmate hai. Rasoolullah ﷺ jo Fajr ki Namaz Jamat se padh kar Zikr e khuda karta raha, yahaan tak ki Aftaab baland ho gaya phir 2 Rakat padhe, to use pure hajj wa Umrah ka Sawab milega.
Bahar-e-sahari’At Hissa 4 safa 2
○●●●●●●●●●●●●○
Khalifa e Huzoor Tajushshariah
Mufti Maqsood Akhtar Qadri Razvi Amjadi
Khadim Dar al-Ifta Ridawi Amjadi
○●●●●●●●●●●●●○

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy