- Advertisement -

Hazrat Ayesha (Raziallahu Ta'ala anha) Ne Bayan Kiya Ke Agar Tum Se Koi Ye Kehta Hai Ke Mohammad Sallallahu Alaihe Wasallam Ne Apne Rab Ko Dekha To Woh Galat Kehta Hai.

Kyuke Allah Ta’ala Apne Baare Me Khud Kehta Hai Ke Nazre Usko Dekh Nahi Sakti Aur Jo Koi Kehta Hai Ke Rasool Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Gaib Jaante The To Galat Kehta Hai.
Kyuke Allah Ta’ala Khud Kehta Hai Ke Gaib Ka Ilm Allah Ke Siwa Aur Kisi Ko Nahi.
Sahi Bukhari: 7380
Jawab:
(1) Huzoor ﷺ Ne Apne Rab Ka Didaar Kiya.
Hadrat Ikramah Radi-Allahu Ta’ala Anh Bayan Karte Hain Ke Sayyedna Abdullah Ibn Abbas Radi-Allahu Ta’ala Anhuma Ne Farmaaya:
Hadrat Sayyedna Muhammad Mustafa ﷺ Ne Apne Rab Ka Deedar Kiya Hai.
Main Ne Arz Kiya: Kya Allah Ta’ala Ne Ye Nahi Farmaaya Nigaahein Us Ka Ihaata Nahi Kar Sakteen Aur Wo Nigaaho Ka Idraak O Ihaata Karta Hai?
To Hadrat Abdullah Ibn Abbas Radi-Allahu Ta’ala Anhuma Ne Farmaaya: Tum Par Ta’jjub Hai! Jab Allah Apne Us Noor Ke Sath Tajalli Farmaaye Jo Uska Gair Mutanaahi Noor Hai Aur Beshak Sayyedna Muhammad ﷺ Ne Apne Rab Ka Do Martaba Deedar Kiya Hai.
(Tirmizi, Umdatul Qari Sharah Bukhari, Tafseer Ibn E Kaseer, Subul Ul Huda Warrishad, Mustadrak Ala Assahihain, Musnad Ahmad Mu’jam E Kabeer, Tafseer Ibn Abi Haatim, Surah An’aam)
Hadrat Abdullah Ibn Abbas Radi-Allahu Ta’ala Anhuma Ne Bayan Farmaya Ke
Hadrat Rasoolullah ﷺ Ne Farmaya: Main Ne Apne Rab Ka Deedar Kiya.
(Musnad Ahmad)
Hadrat Ibn E Abbas Radi-Allahu Ta’ala Anhuma Se Riwayat Hai Ke Allah Ta’ala Ne Hadrat Ibrahim Ko Khullat Aur Hadrat Moosa Alaihissalam Ko Kalam Aur Sayyed E Alam Muhammad ﷺ Ko Apne Deedar Se Imtiyaz Baksha (Salawatullahi Alaihim Ajma’een),
Ka’b Ne Farmaya Ke Allah Ta’ala Ne Hadrat Moosa Alaihissalam Se Do Baar Kalam Farmaya Aur Hadrat Muhammad Mustafa ﷺ Ne Allah Ta’ala Ko Do Martaba Dekha.
(Tirmizi)
Yahan Chand Baaton Ka Lehaaz Rakhna Zaruri Hai.
Ek Ye Ke Hadrat Aisha Siddeqah Radi-Allahu Ta’ala Anha Ka Qawl Nafi Me Hai.
Aur Hadrat Ibn E Abbas Radi-Allahu Ta’ala Anhuma Ka Qawl Isbaat Me Hai.
Aur Musbat Muqaddam Hota Hai.
Kyu Ke Nafi Karne Wala Kisi Cheez Ki Nafi Us Waqt Karta Hai Ke Usne Nahi Suna Aur Musbit Isbaat Is Liye Karta Hai Ke Usne Suna Aur Jaana.
To Ilm Musbit Ke Paas Hai.
Dosri Baat Ye Ke Hadrat Ummul Momineen Aisha Siddeqah Radi-Allahu Ta’ala Anha Ne Ye Kalam Huzoor ﷺ Se Naql Nahi Kiya.
Balke Khud Aayat Se Istembaat Farmaya
لاتدركه الابصار
Nigaahein Us (Allah) Ka Ihaata (Gher) Nahi Kar Sakti.
Yahan Par Ihaata (Gherna) Ki Nafi Hai.
Ruyat (Dekhne) Ki Nafi Nahi Hai.
Sahih Yahi Hai Ke HuzoorDeedar E Ilahi Se Musharraf Farmaaye Gaye.
Muslim Shareef Ki Hadees E Marfoo’ Se Bhi Yahi Saabit Hai.
Hadrat Ibn E Abbas Radi-Allahu Ta’ala Anhuma Bhi Isi Par Hai.
Muslim Ki Hadees Hai.
Huzoor ﷺ Ne Farmaaya Ke “Mai Ne Apne Rab Ko Apni Ankh Aur Apne Dil Se Dekha.”
Hadrat Hasan Basri Radi-Allahu Ta’ala Anh Qasam Khaate The Ke
Huzoor ﷺ Ne Shab E Meraaj Apne Rab Ka Deedar Kiya.
Hadrat Imam Ahmad Ne Farmaya Ke
Huzoor ﷺ Ne Apne Rab Ko Dekha, Usko Dekha, Usko Dekha. Imam Saheb Ye Farmaate Rahe Yahan Tak Ke Unka Saans Toot Gaya.
(2) Huzoor ﷺ Gaib Jaante Hain.
Is Hadees Me Jo Ilm E Gaib Ki Nafi Hai Usse Muraad Ilm E Zaati Hai Na Ke Ataai.
Warna Wo Uloom E Khamsa (5 Baato Ka Ilm) Jis Ke Baare Me Irshad Hua Ke Wo Sirf Allah Hi Jaanta Hai.
Ahadees Se Nabi E Kareem Ke Liye Wo Uloom E Khamsa Saabit Hai.
Maan Ke Pet Me Kya Hai
Hadrat Ummul Fadl Radi-Allahu Ta’ala Anha Se Riwayat Hai Ke Mai.
Huzoor E Aqdas ﷺ Ke Samne Se Ho Kar Guzri, Huzoor Ne Farmaya: Tu Haamila Hai Aur Tere Pet Me Ladka Hai, Jab Wo Paida Ho To Use Mere Huzoor Laana.(Lambi Hadees Hai Iske Akheer Me Hai Ke).
Ummul Fadl Farmaati Hain: Jab Ladka Paida Hua Mai Khidmat E Aqdas Me Haazir Hui,
Huzoor Ne Bachche Ke Daahine Kaan Me Azan Aur Baayein Kaan Me Iqamat Farmaayi Aur Apna Lo’aab E Dehan E Aqdas Uske Munh Me Daala Aur Uska Naam Abdullah Rakha,
Farmaya: Le Jaao Khulafa Ke Baap Ko.
Jab Hadrat Abbas Ko Is Ki Khabar Hui, Wo Khidmat E Aqdas Me Hazir Hue Aur Arz Ki:
Ummul Fadl Ne Aisa Aisa Kaha.
Huzoor Ne Farmaya: Baat Wahi Hai Jo Hum Ne Kahi, Ye Khaleefo Ka Baap Hai, Yahan Tak Ke In Me Se Saffaah Hoga.
Yahan Tak Ke In Me Se Mehdi Hoga.
(Dalailun Nabuwwah Li Ibn E Nu’aim)
Hazrat Abdullah Bin Umar رضي الله عنه Se Riwayat Hai Ke
RasoolAllahUmme Ibaraheem Hazrat Mariya Qabtiya RadiAlllahu Ta’ala Anha Ke Pass Tashreef Le Gaye.Jab
Ke Hazrat Ibraheem Aapke Shikam Mubarak Mein The.
(Aur Hadees Zikr Ki Aur Usme Hai) Ke Jibraeel Alahi Salatu Watasleem Mere Pass Aaye Aur Mujhe Musdah Sunaya Ke Mariya Ke Pet Mein Mujh Se Ladka Hai.
Woh Tamaam Makhlooq Se Zaaid Mujhse Mushabeh, Unho Ne Mujh Se Kaha Ke Main Uska Naam Ibraheem Rakhu Aur Jibraeel Ne Meri Kunniyat Abu Ibraheem Rakhi.
Sayyedna Imam Ahmad Raza Muhaddis E Barelvi Quddisa Sirruh Farmaate Hain
Imam Suyuti Ne Iski Sanad Hasan Batayi:
To Huzoor E Aqdas ﷺ Ne Woh Jaan Liya Jo Pet Mein Tha Aur Woh Jaana Jo Usse Bohot Hai Ke Woh Jaan Liya Jo Pet Ke Bacche Ki Peeth Mein Hai. Aur Woh Jaan Liya Jo Pet Ke Bachche Ke Pet Wale Ke Peeth Mein Hai.
Balke Woh Jaan Liya Jo Kayi Pusht Neeche Tak Pet Ke Bachche Ki Peeth Wale Ki Peeth Mein Hai.
Isliye Huzoor ﷺ Ne Irshaad Farmaya Ke Khalifon Ke Baap Ko Le Jao Ke Aur Farmaya Isi Me Saffah Hai Isi Me Mehdi Hain.
Pata Ye Chala Ke Huzoor Allah Ki Ataa Se Jaante Hain Ke Maan Ke Pet Me Kya Hai.
(Huzoor Ko Apne Wisaal Ka Maqaam Aur Waqt Khoob Maloom Tha)
Hazrat Abu Huraira رضي الله عنه Se Riwayat Hai Ke RasoolAllah ﷺ Ne Irshad Farmaya:
Aye Ansaar E Madina Hamari Zindagi Wahan Hai Jahan Tumhaari Zindagi Hai Aur Hamara Inteqaal Wahan Jahan Tumhari Maut.
(Ahmad, Baihaqi, Tareekh Damishq
Kaun Kahan Marega
Hadrat Anas Radi-Allahu Ta’ala Anh Se Riwayat Hai Ke
Rasoolullah ﷺ Ne Sahaba E Kiraam Ridwanullah Ta’ala Alaihim Ajmaeen Ko Elaan Diya To Wo Chale Yahan Tak Ke Badr Me Utre,
Rasoolullah ﷺ Ne Zameen Par Jagah Jagah Dast E Aqdas Rakh Kar Bataaya Ke Ye Fulaan Kafir Ke Pichharne Ki Jagah Hai Aur Ye Fulaan Ki.
Hadrat Anas Farmate Hain: Jis Ke Liye Rasoolullah ﷺ Ne Jahan Hath Rakh Kar Farmaya Tha Wahin Uski Lash Giri Usse Aslan Tajaawuz Na Ki.
(Muslim, Nasai, Ahmad, Baihaqi)
Barish Kab Hogi.
Hadrat Abdullah Bin Abbas Radi-Allahu Ta’ala Anhuma Se Riwayat Hai Ke Baadal Chhaya To.
Huzoor ﷺ Bar Aamad Hue Aur Irshad Farmaya:
Ek Farishta Baadalo Ka Muwakkil Meri Khidmat Me Hazir Hua, Mujhe Salam Kiya Aur Khabar Di Ke Wo Chalayega Baadalo Ko Yamen Ke Ek Naale Ki Taraf Jise Dareeh Kehte Hai.
Phir Hamare Paas Uske Baad Ek Sawaar Aaya, Hum Ne Usse Baadal Ki Nisbat Daryaaft Kiya, To Usne Khabar Di Ke Us Din Paani Barsa
(Dalailun Nabuwwah Lil Baihaqi)
Qiyamat Kab Aayegi
Hazrat Abu Saeed Khudri رضي الله عنه Se Riwayat Hai Ke.
Rasoolullah ﷺ Ne Irshad Farmaya, Main Kyunkar Chain Lun Halanke Soor Waale Ne Munh Me Le Liya Hai Aur Kaan Lagaye Maatha Jhukaye Huwe Intezaar Kar Raha Hai Ke Kab Soor Phoonkne Ka Hukm Diya Jaye.
Lehaza Woh Phoonkega, Sahaba E Kiraam Ridwanullahi Alaihim Ajmaeen Ne Arz Ki Ham Kya Kahein?
Farmaya: Kaho Hamein Kaafi Hai Allah Or Behtar Kaam Banaane Wala.
Hazrat Zaid Bin Arqam RadiAllahu Tala Anhu Se Riwayat Hai Ke
Rasoolullah ﷺ Ne Irshad Farmaya: Main Kaise Chain Lun Halanke Soor Phoonkne Wale Farishte Ne Soor Munh Mein Le Liya Hai. Peshaani Jhuka Li Hai Aur Kaan Lagaye Muntazir Hai Ke Kab Hukm Mile, Sahaba E Kiraam Radi-Allhu Taala Anhum Ajmaeen Ko Jab Maloom Huwa To Un Par Dushwaar Guzra.
Huzoor Ne Farmaya Tum “Hasbunallahu Wa Ne’mal Wakeel” Padha Karo.
Imam Ajal Abu Zakaria Nawavi Rahmatullah Alaih Apne Fatawa Phir Imam Ibn E Hajar Makki Rahmatullah Ta’ala Alaihi Apne Fatawa Hadeesiya Mein Farmaate Hain.
(Maf’hoom) Yaani Aayat Mein Gair E Khuda Se Nafi E Ilm E Gaib Ke Yeh Ma’na Hain.
Ke Gaib Apni Zaat Se Be Kisi Ke Bataye Jaanna Aur Aisa Ilm Ke Jamee E Malumat E Ilahiya Ko Muheet Ho Jaaye Ye Allah Ta’ala Ke Siwa Kisi Ko Nahi.
Rahe Ambiya Ke Mojize Aur Auliya Ki Karamatein Yahan To Allah Azz Wa Jalla Ke Bataane Se Inhe Ilm Huwa Hai.
Yun Hi Woh Batein Ke Aadat Ki Mutabaqat Se Jinka Ilm Hota Hai.
Aala Hazrat Farmaate Hain:
Mukhalifeen Ka Istedlaal Mehez Baatil Wa Khayaal E Muhaal Hona To Yahin Se Zahir Ho Gaya.
Magar Faqeer Ne Apne Rasail Mein Saabit Kiya Hai Ke Istedlaal In Dhalaal Ke Khud Iqraari Kufr O Dhalaal Ka Tamga Hai, Neez Inhe Mein Woh Roshan Kiya Ke Khalq Ke Liye Iddi’aaye Ilm E Gaib Par Fuqha Ka Hukm E Kufr Bhi Darja E Ulaaye Haqiqat E Haq Mein Usi Soorat Ilm E Zaati Aur Darja E Ukhraaye Tarz E Fuqhaa Mein Ilm E Mutlaq Ba Ma’na Marqoom Ke Saath Makhsoos Hai.
Jaisa Ke Muhaqiqeen Ke Kalaam Mein Mansoos Hai.
Bakr Pur Makr Ka Woh Za’m E Mardood Jis Mein Huzoor ﷺ Ki Nisbat (Kuch Nahi Jante) Ka Lafz E Na Paak Hai Ke Wo Bhi Kalima E Kufr O Dhalal Bebaak Hai.
Mazkooarah Ahadees O Aqwal E Fuqaha Ki Roshni Me Ye Baat Bilkul Waazeh Ho Gayi Ke Allah Ki Ataa Se Us Ke Mahboob Bande Bhi Gaib Jaante Hain.
Balke Un Guyoob Par Bhi Muttala Hain Jin Guyoob Se Muta’lliq Qur’an Me Saraahat Aayi Hai.
Wa-Allahu Ta’ala A’lam
○●●●●●●●●●●●●○
Khalifa-E-Huzoor Tajushshariah
Mufti Maqsood Akhtar Qadri Razvi Amjadi
Khadim Dar Al-Ifta Ridawi Amjadi
○●●●●●●●●●●●●○

- Advertisement -

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy