Koi Shakhs kehta hai ki ALLAH Taala ne Hazrat E Adam Alaihi Salam ko Apni shakal mein banaya

Aur uske tehet Surah Hijr ki Ayat No. 29 aur yeh Ahadees pesh karta hai.nn????? ??????? ?????????? ??????? ?????????????? ????????? ??????? ??????? ?????? ????? ????? ?????????nn?When any one of you fights with his brother, he should avoid his face for Allah created Adam in his [or His own] image.?nn(Sahih Muslim, Hadith 4731) nn?? ?????????? ?????? ??????? ???????? ????????? ????? ?????? ??????? ????? ????? ????????? ??????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????? ??????? ????????? ????? ????????? ????????? ???? ?????????????? ??????? ??????????? ??? ???????????? ?????????? ??????????? ??????????? ???????????? ??????? ?????????? ?????????? ????????? ?????????? ???????? ?????????? ??????? ?????????? ?????????? ??????? ??????? ???? ???????? ?????????? ????? ??????? ????? ?????? ?????? ????????? ???????? ?????? ?????? ??????nnThe Prophet, may Allah bless him and grant him peace, said, “Allah created Adam on his form and his height was sixty cubits. When He created him, He said, ‘Go and greet that group angels and listen to how they greet you. It will be your greeting and the greeting of your descendants.’ He said, ‘Peace be upon you,’ and they said, ‘Peace be upon you and the mercy of Allah,’ and they added, ‘and the mercy of Allah.’ Everyone who enters the Garden will be in form of Adam. People have been getting shorter until now.”nnSahih Bukhari, Hadith 5873.nnKya yeh sahi hai. Rehnumayi Farmaye.nnJawab:nnYe Hadees sahih hai aur yahan par izaafat sharf ke liye hai.nnJaise Allah Ta’ala ne farmaya “????” mera ghar, “???? ????” Allah ki untni.nnYaha zameer Hazrat Adam ki taraf hai yaani Adam ko unki kaamil surat par banaya.nnUnka qad 60 hath ka, Bar khilaaf Aulad e Adam ke bachcha chota hota hai.nnPhir barh kar apne kaamil qad ko pahochta hai.nnWa-Allahu Ta’ala A’lamnn??????????????nKhalifa-E-Huzoor TajushshariahnMufti Maqsood Akhtar Qadri Razvi Amjadi nKhadim Dar al-Ifta Ridawi Amjadin??????????????

Share your love