Aurton aur mardon ki namaz alag alag kyu hai.

Kya Mohammad ? ke waqt bhi namaz me farq tha.nnAhle hadees kahete hain ki aurton aur mardon ki namaz me koi farq nahi hai sahi kya hai aap bata dijiye hadees ya quran ke sath hawala bhi chahiye?nnJawab:nnAajkal Gair Muqallidiyat zada baaz TV channels par deeni program ke dar parda ek baat ye bhi mash’hoor ki ja rahi hai ke Mard aur Aurat ki Namaz ki Adaayegi ka tareeqe me koi farq nahi.nnJaise mard hazraat Namaz ke arkaan ada karte hain.nnAise hi Auratein bhi Namaz Ada karein.nnHalaanke Ahle Sunnat o Jamat ka Mauqif ye hai ke Shariat e Islamiya me Ahkam e Khuda Wandi ke Mukhatab Mard o Aurat Dono hain.nnNamaz, roza, hajj aur zakat ke Ahkam jis tarah mardo ke liye hain, Auratein bhi isse mustasna nahi.nnLekin Aurat ki niswaniyat aur parda ka khayal har maqaam par rakha gaya hai.nnUn Ibadat ki adaayegi me aurat ke liye wo pehlu ikhtiyar kiya gaya hai, jisme mukammal parda hasil ho.nnIn ibadat ki adaigi aurat ke liye wo pehlu ikhtiyaar kiya gaya hai jisme mukammal parda hasil ho.nnAhadeese shareefa me ye baat bilkul wazeh ke Aurat or mard ke namaz ada karne ka tariqe me farq hai.nnWo kya farq hai?nnAaiye Ahadees ki roshni ne dekhenn?? ???? ?? ??? ??? ??? ????? ??? ???? ???? ????n???? ??? ????? ?? ???? ???? ??? ???? ???? ???? ????n?? ???? ?? ???: ??? ???? ????? ???? ??? ?????n??????? ???? ????? ???? ??????nnHazrate wail bin hajr farmaate hai ke Nabi ? ke khidmat me haazir hua to aap ? ne farmaya E wail bin hajr jab tum namaz padho to apne hatho ko kaano barabar uthao or aurat apne hatho ko chaati ke barabar uthae.nn?? ???? ?? ???? ?? ???? ???? ??? ???? ???? ????n???? ????? ??????? ?????? ???? ??? ?????? ????n??? ????? ??? ???? ??? ?????? ???? ?? ???n???????nnTarjuma: Hazrat yazeed bin habeeb farmate hai ke rasul allahi ? do aurton ke qarib se guzre jo namaz padh rahi thi, toh nabi e kareem ? ne farmaya “jab tum sajdah karo toh jism ka kuch hissa zameen se mila liya karo kyuke aurat ka hukm is mai mard ki tarah nahi hai.”nn?? ??? ???? ?? ?????? ??? ???? ???? ??? ???? ????n???? ???? ??? ???? ?????? ?? ??????? ???? ?????n??? ????? ?????? ???? ???? ????? ????? ??n????? ??????? ???? ??? ??? ???? ???? ????? ????? :n?? ?? ???? ???? ?? ??? ?? ???? ????nnHazrat Abdullab Bin Umar ??? ???????? ?????? ????????????? se riwayat hai ke Rasoolullah ? ne farmaya “jab Aurat Namaz me baithe to apni ek Raan dosri Raan par rakhe aur jab sajda kare to apna pet apni Raano ke sath mila le jo uske liye zyada parde ki halat hai. Allah Ta’ala us ki taraf dekhta hai aur farmata hai: aye mere Farishto! Gawah ban jaao mai ne is aurat ko bakhsh diya.nn?? ????? ??? ???? ???? ???? ??? ???? ???? ???n???? ???? ???? ???? ? ???? ???? ?????? ????????nnHazrat Aisha ??? ???????? ?????? ???????????? se riwayat hai ke Rasoolullah ? ne farmaya: “baaliga aurat ki Namaz Orhni ke begair qubool nahi hoti.”nnIn Ahadees e Kareema ki roshni me ye waazeh ho gaya ke Aurato ke Namaz ka Tareeqa Mardo se juda hai aur Ahnaaf Ka is par Amal hai.nn??? ??????? » ???? ?????? » ??? ?????? » ??? ?? ??? ?? ???? ???? ?????? ??? ?????n” ??? ???? ?????? ?? ?????? ???? ????? ??? ????? ?????? ???? ???? ????? ????? ?? ?????? ????? ?? ???? ??? ??? ???? ????? ???? ????? ????? ?? ??????? ?????? ??? ?? ???? ??? ” . ” ??? ??????? ?????? ” ( 2 / 222 ) .nn( ??? ?????? ?????? ??? ????? ??? ????? ? ??? ?????? ???? ?? ??? ?????? ) .nn???? ??? ???? ( ? 118 ) ? ???????? ( 2 / 223 )nn???? ??????? ????? ??????? » ???? ?????? » ??? ??? ?????? ?? ??????nn?? ???? ?? ??? ??? : ??? ?? ???? ???? – ??? ???? ???? ???? – : ” ?? ???? ?? ??? ??? ???? ????? ???? ???? ????? ? ??????? ???? ????? ???? ?????? ” .nnWa-Allahu Ta’ala A’lamnn??????????????nKhalifa-E-Huzoor TajushshariahnMufti Maqsood Akhtar Qadri Razvi Amjadi nKhadim Dar al-Ifta Ridawi Amjadin??????????????

Share your love