WO SAHABI-E-RASOOL KOUN THE JINKO RASOOLALLAH ??? ???? ?????? ???? ???? NE SAYYADUL ANSAAR KE KHITAAB SE NAWAZA THA.

AUR UNKI WAFAAT PE RASOOLALLAH ??? ???? ?????? ???? ???? NE FARMAYE KI YAH WAH SHAKHS HAI KI ISKE LIYE ARSH HIL GAYA,nnAUR ISKE LIYE AASMAAN KE DARWAZE KHOL DIYE GAYE, AUR ISKE JANAZE PAR SATTAR HAZAAR (70,000) FARISHTE HAAZIR HUWE,nnIS SHAKHS KO QABR NE EK MARTABA DABOCHA FIR KUSHADA HO GAYI?nnANSWERnnHAZRAT ABDULLAAH BIN UMAR RADIYALLAHU TAALA ANHUMA KAHTE HAI KI RASOOLALLAH ??? ???? ?????? ???? ???? NE (Hazrat Sa?ad Bin M?aaz Ki Wafaat) PAR FARMAYA KI YAH WAH SHAKHS HAI KI ISKE LIYE ARSH HIL GAYA, AUR ISKE LIYE AASMAAN KE DARWAZE KHOL DIYE GAYE, AUR ISKE JANAZE PAR SATTAR HAZAAR (70,000) FARISHTE HAAZIR HUYE, IS SHAKHS KO KABR NE EK MARTABA DABOCHA FIR KUSHADA HO GAYI,nnnMISHKAAT, JILD-1, SAFA NUMBER-26nnnHAZRAT SA?AD BIN M?AAZ ANSAAR KE QABEELA AOUS KE SARDARE AAZAM THE, RASOOLALLAH ??? ???? ?????? ???? ???? NE INKO SAYYADUL ANSAAR KE KHITAAB SE NAWAZA THA.nnnNOTE:- WAAZEH RAHE KI DABOCHNA DO QISM KA HOTA HAI, EK DUSHMANI KA DABOCHNA: JAISE EK DUSHMAN APNE DUSHMAN KO DABOCHA KARTA HAI, AUR EK PYAAR ME DABOCHNA: JAISE MAA APNE BACHCHE KO PYAAR ME DABOCH LIYA KARTI HAI, TO HAZRAT SA?AD BIN M?AAZ KO KABR NE MUHABBAT WA PYAAR ME DABOCHA THA.nnnMISHKAAT, JILD-1, SAFA NUMBER-26nJAWAHIRUL HADEES, (Musannif-Shaikhul Hadees Hazrat Abdul Mustafa Aazmi Alaihirrahmatu Warrizwan) PAGE NUMBER-161 &162.nAL-KHASAIS-UL-KUBRA, (Musannif-Allama Imaam Jalaluddin Suyuti Rahmatulaal Alaihi) JILD-AWWAL, SAFA NUMBER-370 & 371n????????????????????????

Share your love