- Advertisement -

Jari mari qabrastan mein mayyat ko dafnate waqt qul ki mitti di jati thi par ab qabrastan ke intezamiya qul ki mitti dene se rok rahe hai

Kya wo saheeh kar rahe hain.
Hazrat Rehnumai Farmayein.
Jawab:
Aala hazrat azeemul barakat saiyyiduna Imam Ahmad Raza fazil e barailvi رضى الله تعالى عنه se sawal hua ke bawaqt e dafn e maiyyat ke dua wagairah parh ke chhote chhote dhela wagairah par dam kar ke qabr ke andar rakhna jaayez hai ya nahi?
ISKE JAWAB ME IRSHAD FARMATE HAIN
Koi harj nahin jabke jagah na ghere.
(Fatawa razviyyah jild 4 safah 161)
Huzoor sadrushshariah badruttariqah عليه الرحمة والرضوان irshad farmate hain
قل هوالله
Parh kar qabr ke andar mitti rakhne me harj nahi.
(Fatawa amjadiya jild 1 safah 333)
Dosri jagah farmate hain
Kuchh kankariyo par quran majeed parh kar dam kar ke qabr me bagarz e tabarruk rakhein is mein aslan harj nahi, balke behtar hai.
(Fatawa amjadiya jild 1 safah 330)
Qul ki mitti rakhne me quran shareef ki soorat ki tilawat ki jaati hai.
Lihaza isko rokna quran ki tilawat se rokna hai aur ise isal e sawab bhi karte hain isse bhi rokna hua.
Lihaza isko rokna munasib nahi.
والله تعالٰی اعلم
○●●●●●●●●●●●●○
Khalifa-E-Huzoor Tajushshariah
Mufti Maqsood Akhtar Qadri Razvi Amjadi
Khadim Dar al-Ifta Ridawi Amjadi
○●●●●●●●●●●●●○

- Advertisement -

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy