Imam Qazi Se Istfada Hua Ke Aurto Ka Maqabir Ko Jana Jayaz Hai Ya Nahi?

Jawab:

Aisi Jagah Jawaz Wa Adam Jawaz Nahi Puchtein.

Yeh Puchho Ke Isme Aurat Par Kitni Laanat Padti Hai.

1. Jab Ghar Se Qabur Ki Taraf Chalne Ka Irada Karti Hai Allah Aur Farishto Ki Laanat Mein Hoti Hai.

2. Jab Ghar Se Bahar Nikalti Hai Sab Tarafo Se Shaitan Use Gair Leta Hai.

3. Jab Qabr Par Pohchti Hai Mayyat Ki Ruh Us Par Laanat Karti Hai.

4. Jab Wapas Ati Hai Allah Ki Laanat Mein Hoti Hai.

Fatwa E Razwiyah Jild 4 Safa 183 Matbuah Mubarakpur

Share your love