Masjid me CCTV lagana kaisa ? Kya lagana Sahi Hai?

Jawab:nnCCTV cameras, ya kisi dosre camera ke zariye screen par jo kuch nazar aaye tahqeeq ye hai ke uska hukm tasweer ka hai, aur bila zarurat jandar ki tasweer khenchna khechwana jaayez nahi.nnHadees shareef me hai ke “qiyamat ke din sab se sakht azaab tasweer banane walo par hoga“.nnAala hazrat fazil e bareilwi quddisa sirruh ul azeez farmate hain.nnn???? ??? ?????? ???? ?? ???? ??????? ???? ???? ???? ???? ?????? ?????? ???? ???? ???????? ?????? ??? ?? ?????? ???? ???? ???????? ??????? ?????? ?? ???? ??? ???? ????????? ?????? ???? ??? ??? ??????????? ?????????? ?? ????? ?????? ???? ???? ?? ???? ????? ???????? ?????nnnLehaza masjid, ya darul uloom me, ya uske baaher CCTV cameras lagane ki shar’an ijazat nahi.nn??????????????nKhalifa-E-Huzoor TajushshariahnMufti Maqsood Akhtar Qadri Razvi Amjadi nKhadim Dar al-Ifta Ridawi Amjadin??????????????

Share your love