Ada Aur Qaza Kise Kehte Hai?

Jawab: Kisi Ibadat Ko Unke Waqt E Muqarrar Par Karne Ko Ada Kehte Hai Aur Waqt Guzar Jaane Ke Baad Amal Karne Ko Qaza Kehte Hai.

Share your love