Sajda e Sahw Kise Kehte Hai?

Jawab:

Sahw Ke Mana Hai Bhoolne Ke.

Kabhi Namaz Mein Bhool Se Koi Khaas Kharabi Paida Ho Jaati Hai.

Us Kharabi Ko Door Karne Ke Liye Qada e Akhira Mein Do (2) Sajde Kiye Jaate Hai.

Inko Sajda e Sahw Kehte Hai.

Share your love