Shariyat Mein Musafir Kise Kehte Hai?

Jawab:

Shariyat mein Musafir Woh Shakhs Hai Jo Teen (3) Roz Ki Raah Jaane Ke Irade Se Basti (Apne Rehne Ke Stahan) Se Bahar Hua.

Share your love