Taqdeer Kise Kehte Hai?

Jawab:nnDuniya Mein Jo Kuch Hota Hai Aur Bande Jo Kuch Bhalai (????) Burai (?????) Karte Hai.nnKhuda e Ta’aala Ne Usey Apne Ilm Ke Mu’aafiq Pehle Se Likh Liya Hai.nnUsey Taqdeer Kehte Hai.

Share your love