Sana wa Dua wa attahiyat Baland Awaaz se padah to kya hukm hai?

Mas’Ala: Munfarid (Tanha Namaz Padah ne waala) Ne Sirri namaz me zahar se padha to Sajda-E-Sahw wajib hai. Aur Zahari ne Aahista Padha To nahi.nn(Durre Mukhtar)nnMas’Ala: Sana, Wa dua, Wa attahiyat Baland Awaaz se padha to khilaf e Sunnat huwa.nnMagar Sajda-E-Sahw Wajib nahi.nn(Raddul Muhtaar)nnMas’Ala: Qirat Wagairah kisi mauke par sochne laga ki Ba-Qadre Ek Rukn.nnYaani 3 Baar Subhan Allah Kahne ke Waqfa huwa Sajda-E-Sahw Wajib hai.nn(Raddul Muhtaar)nnBahar E Shari’At 4tha Hissa Safa No 46nn??????????????nKhalifa e Huzoor TajushshariahnMufti Maqsood Akhtar Qadri Razvi AmjadinKhadim Dar al-Ifta Ridawi Amjadin??????????????

Share your love