- Advertisement -

Zaid Ne Sawal kiya hai ke wo Umar e Qaza ki Namaz Adda Karna Chata hai Wo Kaise Adda Kare.

Jawab:
Bagair uzr e sharai ke namaz qaza kar dena gunah e kabeera hai.
Farz ki qaza farz hai, aur wajib ki qaza wajib.
Qaza ke liye koi waqt moaiyyan nahi, jab bhi umr me padhna chahe padh sakta hai.
Magar jaldi karni chahiye aur tulu, zawal, ghuroob ke waqt na padhe, ke in waqto me namaz Jayez nahi.
Jo namaz jaisi chooti wo waise hi padhi jayegi.
Maslan safar me namaz qaza hui, ab us ko jab bhi padhega qasr hi padhega.
Agarche iqamat (jo ke musafir e sharai na ho) ki halat me padhe.
Aur jo namaz iqamat ki halat me qaza hui, wo namaz jab bhi padhega poori padhega.
Agarche safar (92 kilometer ke safar ke irade se apni basti se bahar hua) me padhe.
Magar qaza padhne ke waqt, gar koi uzr hai.
To us uzr ka lehaz kiya jayega, ke jab qaza hui thi, to khada ho kar namaz padh sakta tha.
Magar ab jab us qaza ko ada karna chahta hai to pair se mazoor hai.
To baith kar hi padhega, ya ishare se padh sakta hai.
To ishare padhega aur sehat hone ke baad i’aadah (Repeat) nahi hai.
Ek ya chand (6 waqt ki namazon se kam) chooti to pahle qaza ko ada karna zaroori hai.
Agar bahot si chooti hain ke use yaad bhi nahi ke kitni chhoti.
To apne baligh hone ke zamane ko yaad kare aur fir gaur kare andaza lagaye ke kitni padhi hogi aur kitni chhooti.
Jo chhootin hain unme se kitni safari hain aur kitni hazari aur fir jitne pe dil jam jaaye usse kuch zyadah padh jaaye.
Tarteeb yeh hogi ke pahle farz Namazein mukammal kare, fir wajib aur ek ek namaz padhta jaye aur niyat qaza ki kare aur mukhtasar andaaz me padhe ke jaldi jaldi sab ada ho jayein.
Uska mukhtasar tariqa
Har roz ki namaz ki qaza 20 Rekaato ki hoti hai.
Fajr ki 2 rakat farz,
Zohar ki 4 rakat farz,
Asar ki 4 rakat farz,
Maghrib ki 3 rakat farz,
Isha ki 4 rakat farz aur Isha ke 3 Witr.
Qaza me yu Niyat karni zaruri hai ke Niyat ki Mai ne pehli Fajr jo Mujhse qaza hui, ya pehli zohar jo mujhse qaza hui.
Isi tarah hamesha har namaz me kiya kare aur Jis par qaza namaz bahot kasrat se hain wo asani ke liye.
Agar yu bhi ada kare to jaayez hai ke har Ruku aur har sajde me 3, 3 baar
سبحٰن ربی العظیم. سبحٰن ربی الاعلٰی
ki jagah sirf ek baar hi kahe.
Magar ye hamesha har namaz me yaad rakhna chahiye ke jab Admi pura pahoch jaaye, us waqt سبحٰن ka س shuru kare aur jab العظیم ka م khatam kare us waqt ruku se sar uthaye.
Isi tarah sajde me bhi jab pura pahoch jaaye us waqt tasbeeh shuru kare aur jab tasbeeh khatam ho jaaye us waqt sajda se sar uthaye.
Dosri takhfeef ye ke farzo ki teesri aur chauthi rakat me surah Fatiha ki jagah sirf “سبحٰن اللہ” teen baar keh kar ruku me chale jayein.
Magar wahi khayal zaruri hai ke seedhe khade ho kar tasbeeh shuru karein aur tasbeeh puri khade khade keh kar ruku ke liye sar jhukein.
Ye takhfeef sirf farzo ki teesri aur chauthi rakat me hai.
Witro ki teeno rakaato me Surah Fatiha aur Surah dono zaruri parhi jaayein.
Teesri takhfeef ye ke pichli “التحيات” ke baad dono duroodo aur dua ki jagah sirf
“اللهم صل على محمد واٰله”
Keh kar salam pher den.
Chauthi takhfeef witro ki teesri rakat me dua e qunoot ki jagah “الله اكبر” keh kar sirf “اللهم اغفرلي” kahe.
○●●●●●●●●●●●●○
Khalifa-E-Huzoor Tajushshariah
Mufti Maqsood Akhtar Qadri Razvi Amjadi
Khadim Dar al-Ifta Ridawi Amjadi
○●●●●●●●●●●●●○

- Advertisement -

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy