Hazrat Jo Log Job Karte Hai, Wo Log Job Ke Waqt Ke Andar Namaz Chhod Dete Hai

To Kya Poore Din Ki Rozi Haraam Hogi?nnYa Sirf Zohar, Asar, Ya Maghrib Ke Waqt Ki Rozi Haraam Hogi?nnAur Ye Log Zakat, Lillah Sadqa Aur Hajj Karte Hai.nnKya Ye Haraam ka Hoga Ya Halaal Ka ?nnJawab:nnRozi Haraam Na Hogi.nnAlbatta Namaz Ko Chhodne Ke Wajaah Se Ye Gunahgaar Honge.nnJanasaheen E Mufti E Azam E HindnnHuzoor Tajushshariah Alaihir rahmah war Rizwan

Share your love