Namaz Me Kisi Wajib Ko Qasdan (Jan Bujhkar) Chhodh Diya

Toh Kya Sajda e Sahu Se Talafi Hogi, Ya Nahi ?nnJawab:nnNamaz Me Kisi Wajib Ko Qasdan (Jan Bujhkar) Chhodh Diya Toh Sajda e Sahu Se Us Nuqsaan Ki Talafi Nahi Hogi.nnBalki Namaz Ko Dobara Padhna Wajib Hoga.nnIsi Tarah Agar Bhoolkar Kisi Wajib Ko Chhodh Diya Aur Sajda e Sahu Na Kiya.nnJab Bhi Namaz Ka Dobara Padhna Wajib Hai.

Share your love