Taraweeh ki namaz Sunnat Hai Ya Nafl?

Jawab:

Taraweeh ki namaz Mard wa Aurat Sab Ke Liye Sunnat e Muakkada Hai. Uska Chhodhna Jayez Nahi!

Share your love