Zohar Namaz Ki Doo (2) Rakat Nafl Ki Niyat Kaise Kare ?

Jawab:nnNiyat Ki Maine Doo (2) Rakat Namaz Nafl Ki ALLAH Ta?ala Ke Liye Muh Mera Taraf Ka?aba Shareef Ke Allahu Akbar!

Share your love