Taraweeh Namaz Jamat Se Padhna Kaisa Hai?

Jawab:

Taraweeh Namaz Jamat Se Padhna Sunnat e Kifaya Hai.

Yaani Agar Masjid Mein Taraweeh Namaz Ki Jamat Na Hui, Toh Muhalla Ke Sab Log Gunahgaar Huwe Aur Agar Kuch Logo Ne Masjid Mein Jamat Se Padh Li Toh Sab Log Chhutkara Paa Gaye.

Share your love