Taraweeh Namaz Mein Quran Majeed Khatm Karna Kaisa Hai ?

Jawab:nnPure Mahine Ki Taraweeh Namaz Mein Ek (1) Baar Quran Majeed Khatm Karna Sunnat e Muakkada Hai.nnAur Do (2) Baar Quran Majeed Khatm Karna Afzal Hai Aur Teen (3) Baar Quran Majeed Khatm Karna Mazeed (Zyada) Fazilat Rakhta Hai.nnBa’sharte Ki Muqtadiyon Ko Takleef Na Ho, Magar Ek (1) Baar Quran Majeed Khatm Karne Mein Muqtadiyon Ka Lihaaz Nahi Kiya Jayega.

Share your love