Agar Pehli Rakat Mein Jo Surah Padhi

Phir Wahi Surah Ko Dusri Rakat Mein Bhool Kar Shuru Kar Di.

Toh Kya Karein?

Jawab:

Phir Usi Surah Ko Shuru Kar Di Toh Usi Ko Padhein Aur Qasdan (Jaan Bujkar) Aisa Karna Makrooh E Tanzeehi Hai.

Haan! Agar Dusri Yaad Na Ho, Toh Harz Nahi!

Share your love