Pehli Me Alam Tara Kaifa Aur Dusri Me Lee Ilaafi Choodh Kar Araitallazi Padhna Kaisa Hai ?

Jawab:nnDusri Me Ek Chooti Surat Choodh Kar Padhna Mana Hai Aur Bhool Kar Shuru Kar Di.nnToh Usi Ko Qatm Kare Choodne Ki Ijaazath Nahi!

Share your love