Ruku Karne Ka Adna (Kam) Darja Kya Hai?

Jawab:

Ruku Ka Adna Darja, Ye Hai Ki Haath Ghutne Tak Pahunch Jaayein Aur Poora Ruku Ye Hai Ki Peet Seedhi Bichaade Aur Sar Peet Ke Barabar Rakhe Ooncha Neecha Na Rakhe!

Share your love