Jisne zohar namaz se pahle 4 Aur baad 4 par Muhafazat ki Allah Ta’Ala Us ko Koun Se Ne’Amat Se Nawazega.

Jisne zohar namaz se pahle 4 Aur baad 4 par Muhafazat ki Allah Ta’Ala Us ko Koun Se Ne’Amat Se Nawazega.nnA) Us par Aag Haraam farma deganB) Sa’Aadat par us ka khatma hoganC) Us ke Gunah Mita diye jayengenD) Woh Dozakh me na jayegannMas’Ala: Isha Wa Asar ke pahle Aur isha ke baad 4 – 4 Rakat E Ek Salam se padhna mustahab hai. Aur Yah bhi ikhtiyaar hai ki isha ke baad 2 hi padhe Mustahab Ada ho jayega. Yoon hi zohar namaz ke baad 4 Rakat Sunnat padhna mustahab hai ki.nnHadees me Farmaya ki Jisne Zohar namaz se pahle 4 Aur Baad me 4 par Muhafajat ki Allah Ta’Ala us par aag haraam farma dega.nnAllama sayyed Tahtawi Farmate hai ki Sire se aag me daahil hi na hoga Aur uske gunah mita diye jaayenge Aur jo is par mutaalbaat hai. Allah Ta’Ala us ke farike ko Raazi kar dega. Yah matlab hai ki use Aisi kaamo ki taufique dega jin par saja na ho.nnAur Allama shami farmate hai ki us ke liye basharat hai ki Sa’Aadat par uska khaatma hoga Aur Dozakh me na jayega.nnΒ nnBahar-e-sahari’At Hissa 4 safa 14nn??????????????nKhalifa e Huzoor TajushshariahnMufti Maqsood Akhtar Qadri Razvi AmjadinKhadim Dar al-Ifta Ridawi Amjadin??????????????nnΒ 

Share your love