JIS GHAR ME SHADI-BIYAAH HO AUR WAHA NAACH-GAANA HO RAHA HO TO AISE ME WAHA JANA AUR KHANA, KHANA KAISA?

ANSWERnnWOH BATE JIN KA SHARIYAT NE KARNA MANA KIYA HO.nnJAHA GAANA-BAJANA HOTA HO WAHA JAANA HI NAHI CHAHIYE.nAUR AGAR LAA ILMI ME WAHA CHALA GAYA TO HUKM YAH HAI KE AGAR QUDRAT RAKHTA HO TO BAND KAR DE WARNA WAHA SE CHALA AAYE.nnnAUR KHAANA NA KHAAYE, AUR AGAR PESHTAR YAH MALOOM HO KE WAHA NAACH WAGAIRAH HAI TO NA JAAYE.nnnAALIM HO YA GAIR AALIM DONO KO AISI JAGAH JANA MANA HAI!nnnFATAWA AMJADIYA, JILD-4, SAFA NUMBER-42 Aur 43

Share your love