Agar Baithkar Sajda Kiya Toh Kya Sajda E Tilawat Ada Hoga?

Jawab:

Baithkar Sajda Kiya Toh Sajda E Tilawat Ada Ho Jaayega.

Magar Masnoon Yehi Hai Ki Khada Ho Kar Sajda Mein Jaayein Aur Sajda Ke Baad Phir Khada Ho.

Share your love