Kya Be-Wazu Quran Sharif Choona Wa Padhna Jayez Hai

Jawab:

Be-Wazu Choona Haraam Hai.

Bina Chhue Zubani Ya Dekhkar Padhein To Koi Harz Nahi.

Anware Shariat Hind P42

Share your love