Hazrat Log Kehte Hai Anghoti Ka Phatthar Naam Ke Hisab Se Hona Chahiye.

Ya Date Of Birth Ke Hisab Se Hona Chahiye.
Maslan Koi Fala Din Paida Hiwa Aur Uska Naam Fala Fala Hai.
Toh Usko Neelam Accha Rahega Kisi Ko Panna, Kisi Ko Moti Wagairah.
Aur Yeh Bhi Kehte Hai Ke Agar Aisa Na Kare Toh Nuksaan Hota Hai?
Ab Sawal Yeh Hai Ke

  • Kya Anghoti Ke Phattar Me Nafa Ya Nuksaan Dene Ki Takat Hai?
  • Kya Is Mamle Me Shariyat Ka Koi Hukm Hai?
  • Kya Yeh Sirf Toham Parasti Hai Ya Wakayi Burju Aur Sitaro Ka Insaan Ke Urooj Aur Zawal Me Hissa Hota Hai.

ANSWER

1. Angoothi Mein Asr Allah تعالى Ne Rakhi Hai Us Mein Ata E Ilahi Ke Bagair Koi Asr Nahin Jis Tarah Dawa Mein Marz Shifa Ka Asar Hai Ye Asar Allah تعالى Ne Hi Us Mein Rakhi Hai To Jis Tarah Dawa Se Faaidah Haasil Karna Jaayez Hai Usi Tarah Paththar Se Bhi Faaidah Haasil Karna Jaayez Keh Paththar Mein Bhi Allah تعالى Ne Hi Faaidah O Nuqsaan Ka Asar Rakha Hai To Is Aqeedah Ke Saath Paththar Ka Iste’maal Bataur E Nag Karne Mein Kuchh Harj Nahin.
Haan Agar Mu’assir Haqeeqi Paththar Hi Ko Koi Samjhe Ya’ni Allah تعالى Ne Paththar Mein Asar Nahin Rakha Balkeh Paththar Mein Khud Bakhud Faaidah O Nuqsaan Ka Asar Hai To Ye Zaroor Kufr Hai Magar Kisi Musalman Ka Aisa Aqeedah Hargiz Nahin Ye Wahabi Devbandi Gair Muqallid Wagairah Ka Zabardasti Ilzaam Hai Keh Sunni Masalmaan Paththar Mein Nafa O Nuqsaan Be Ata E Ilahi Maante Hain.
Ata E Ilahi Ke Ba’d Bhi Paththar Mein Asar Manna Shirk Hai To Wahabi Devbandi Wagairah Dawa Mein Marz Se Shifa Ka Asar Maante Hain To Oh Bhi Kaafir Huye Aur Agar Ata E Ilaahi Maane Ke Ba’d Dawa Mein Marz Se Shifa Ka Asar Maanna Un Ke Nazdeek Kufr Nahin To Ata E Ilaahi Ke Saath Paththar Mein Nafa O Nuqasaan Manne Mein Kiyon Kar Kufr Hoga.
Wahabi Devbandi Gair Muqallid Wagairah Ham Sunniyon Ke Aksar Amal Mein Shirk O Kufr Ki Qabaahat Maloom Hoti Hai Aur Wahi Amal Oh Khud Karen To Kufr Nahin Balkeh Apne Aap Ka Dunyaa Ka Bada Muwahhid Kahte Hain.
Allah تعالى Unke Sharr Se Mahfooz Rakhe
●•●┄─┅━━━━★✰★━━━━━┅─┄●•●
2.Agar Use Muassir Haqeeqi Na Maane Balkeh Ye Aqeedah Ho Keh Is Men Jo Kuchh Bhi Asar Hai Oh Allah تعالى Ke Diye Se Hai To Is Mein Kuchh Harj Nahin Aur Agar Muassir Haqeeqi Paththar Hi Ko Maan Le Ma’aazallah To Ye Kufr Hai.
والله تعالٰی اعلم
●•●┄─┅━━━━★✰★━━━━━┅─┄●•●
3. Aala Hazrat Azeemul Barakat Saiyyiduna Imam Ahmad Raza Fazil E Barailvi رضى الله تعالى عنه Irshad Farmate Hain.
Kawaakib (Taaro) Mein Koi Sa’aadat O Nuhoosat Nahin Agar Unko Khud Muassir E Haqeeqi Jaane Mushrik Hai Aur Un Se Madad Maange To Haraam Hai Warna Unki Ri’aayat Zaroor Khilaaf E Tawakkul Hai.
(Fatawa Razviyyah Jild 9 Safah 265 Nisf Aakhir)
Lihaza Burj O Sitaaro Ka Insaan Ke Urooj O Zawaal Mein Bizzaat Kuchh Dakhal Nahin Balkeh Agar Ye I’teqaadan Ho To Kufr Hai.
○●●●●●●●●●●●●○
Khalifa-E-Huzoor Tajushshariah
Mufti Maqsood Akhtar Qadri
Khadim Dar Al-Ifta Ridawi Amjadi
○●●●●●●●●●●●●○

- Advertisement -

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy