Kya Mayyat ke daswen aur Chaliswe par Bhari Dawat Deni Chahiye

Isliye Ke Murda Log Khush Hote Hai?

Jawab:

Aala Hazrat radiAllahu Taala Anhu ne is Ta’lluq se Fatawa Razviya mein Jawab Tahreer Farmaya jiska Khulaasa ye hai ke:

1)  Soyem, daswen aur Chaliswe wagaira ka khana Miskeeno ko diya jaayein.

Biraadri ko Taqseem karna, ya Unko Jama karke Khilana be’ma’na hai.

Maut mein Daawat Najaayez hai. 3 din iska Mahmool hai.

Lehaza iske baad bhi Maut ki niyat se agar daawat karein Mamnoo hai.

2) Mash’hur Maqoola hai ke Mayyat ka khana Dil ko murda kar deta hai.

Ye tajrube ki baat hai aur iska ye matlab hai ke jo Mayyat ke khaane ke khwahish mand rehte hain unka dil mar jaata hai.

Allah Ta’ala ke zikr aur itaa’at ke liye Hayat o Chusti usme nahi rehti ke wo apne pet ke luqme ke liye ek Muslim ki Maut ke Muntazir rehte hain aur khana Khaate waqt Maut se Gaafil Rehte hain.

Khalifa-E-Huzoor Tajushshariah
Mufti Maqsood Akhtar Qadri Razvi Amjadi
Khadim Dar al-Ifta Ridawi Amjadi

Share your love