Talaq Ki Kitne Qisme Hai?

Jawab:n

    nt

  1. Hadan
  2. nt

  3. Ahasan
  4. nt

  5. Bidai
  6. n

nnJis Tohar (Mahine ke paaki ke din) me wati (mubasharat) na ki ho, usme ek talaq e Rajai de Aur chore rahe yaha tak ki iddat gujar jaaye. Yah Ahasan Hai.nnAur Gair moutuh ko talaq di, Agarche haiz ke dino me di ho, ya moutuh (jisse wati yaani mubasharat kar liya ho) ko 3 tohar me 3 Talaq e di bashart ki na un toharo me wati (mubasharat) ki ho, na haiz me ya 3 mahine me 3 Talaq e Us Aurat ko di jise haiz nahi aata.nnMaslan nabaalig, ya hamal waali hai, ya Ayaas (wah umar jab se haiz, yaani maahwaaari aana band ho jaati hai) ki umar ko pahunch gayi to yah sab surate Talaq Hadan ki Hai.nnHamal waali, ya Seene Ayaas waali ko wati (mubasharat) ke baad Talaq dene me karaahat nahi.nnYoon hi agar usko umar 9 saal se kam ki ho, to karaahat nahi aur 9 baras ya jyaada ki umar hai.nnMagar abhi haiz nahi aaya hai, to afzal yah hai ki wati (mubasharat) wa talaq me ek mahine ka faasla ho.nnBidai yah ki Ek Tohar me 2 ya 3 Talaq dede, 3 dafa me, ya 2 dafa, ya 1 hi Dafa.nnKhwaah 3 baar lafz kahe, ya yoon kah diya ki Tujhe 3 Talaq e, ya 1 hi talaq di.nnMagar us Tohar me wati (mubasharat) kar chuka hai.nnYa Moutuh ko haiz me talaq di, ya tohar hi me talaq di, magar usse pahle jo haiz aaya tha usme wati (mubasharat) ki ya us haiz me talaq di thi, ya yah sab baatein nahi, magar Tohar me talaq e baain di.nnDurre MukhtarnnBahar-e-sahari’at 4th Hissa safa 09nn??????????????nKhalifa e Huzoor TajushshariahnMufti Maqsood Akhtar Qadri Razvi AmjadinKhadim Dar al-Ifta Ridawi Amjadin??????????????

Share your love