- Advertisement -

Talaq Ki Kitne Qisme Hai❓

Jawab:

  1. Hadan
  2. Ahasan
  3. Bidai

Jis Tohar (Mahine ke paaki ke din) me wati (mubasharat) na ki ho, usme ek talaq e Rajai de Aur chore rahe yaha tak ki iddat gujar jaaye. Yah Ahasan Hai.
Aur Gair moutuh ko talaq di, Agarche haiz ke dino me di ho, ya moutuh (jisse wati yaani mubasharat kar liya ho) ko 3 tohar me 3 Talaq e di bashart ki na un toharo me wati (mubasharat) ki ho, na haiz me ya 3 mahine me 3 Talaq e Us Aurat ko di jise haiz nahi aata.
Maslan nabaalig, ya hamal waali hai, ya Ayaas (wah umar jab se haiz, yaani maahwaaari aana band ho jaati hai) ki umar ko pahunch gayi to yah sab surate Talaq Hadan ki Hai.
Hamal waali, ya Seene Ayaas waali ko wati (mubasharat) ke baad Talaq dene me karaahat nahi.
Yoon hi agar usko umar 9 saal se kam ki ho, to karaahat nahi aur 9 baras ya jyaada ki umar hai.
Magar abhi haiz nahi aaya hai, to afzal yah hai ki wati (mubasharat) wa talaq me ek mahine ka faasla ho.
Bidai yah ki Ek Tohar me 2 ya 3 Talaq dede, 3 dafa me, ya 2 dafa, ya 1 hi Dafa.
Khwaah 3 baar lafz kahe, ya yoon kah diya ki Tujhe 3 Talaq e, ya 1 hi talaq di.
Magar us Tohar me wati (mubasharat) kar chuka hai.
Ya Moutuh ko haiz me talaq di, ya tohar hi me talaq di, magar usse pahle jo haiz aaya tha usme wati (mubasharat) ki ya us haiz me talaq di thi, ya yah sab baatein nahi, magar Tohar me talaq e baain di.
Durre Mukhtar
Bahar-e-sahari’at 4th Hissa safa 09
○●●●●●●●●●●●●○
Khalifa e Huzoor Tajushshariah
Mufti Maqsood Akhtar Qadri Razvi Amjadi
Khadim Dar al-Ifta Ridawi Amjadi
○●●●●●●●●●●●●○

- Advertisement -

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy