- Advertisement -

Zakat ki rakam nikal kar Heela e Sharai karana shariah hukam kya hai?

Kya Jumuah ke deen Nafil Roza rakh sakte hai?
Jawab:
Deeni umoor maslan Masjid, ya Madrasa ke Tameer wagaira ke liye Zakat ki Raqam Heela e Sharai karna jaayez hai. Warna Nahi.
Jumuah Ke Din Khaas taur se Jumuah ke din ke liye Roza rakhna mana hai.
Haan! agar koi Mubarak din ho, to harj nahi.
Isi tarah jumuah ke din qaza roza rakhne me bhi harj nahi.
Nafl roza single rakha ja sakta hai.
Haan! Ashura ka roza Single na rakhe ke yahudio ki mukhalifat ho.
○●●●●●●●●●●●●○
Khalifa-E-Huzoor Tajushshariah
Mufti Maqsood Akhtar Qadri Razvi Amjadi
Khadim Dar al-Ifta Ridawi Amjadi
○●●●●●●●●●●●●○

- Advertisement -

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy