Kuch Log Apne Apko Khandani Fakeer Kehte Hai

Unko Zakat Aur Galla Ka Ushr Dena Jayez Hai, Ya Nahi?

Jawab:

Agar Woh Log Sahib E Nisab Ho, Toh Unhein Zakat Aur Ushr Dena Jayez Nahi.

Share your love