- Advertisement -

Muharram Me Islami Naye Saal Ki Mubarakbad Dena Kaisa Hai?

Kuch log kehte he ki isme Imam e Hussain radiallahu anhu ki shahadat hai to gam manana chahiye mubarak baad nahi deni chahiye.
Iski kya asl hai ?
Jawab:
Islamic naya saal Muharram ul Haram se shuru’a hota hai, or ye mahina sog wa gam manane ka nahi hai.
Balki barkato or rahemato ka mahina hai Or islami naye saal ki mubarak baad dene me koi harj nahi.
Agar koi sunni dusre sunni ko mubarak baad deta hai to ma’azAllah Imam E Hussain ki shahdat par nahi.
Balki naye mahine ke aamad ki khushi me deta hai.Naye saal ki mubarak baad dene wala is baat par khush hota hai ki Allah ne hame zindagi ka ek or saal bhi dikha diya hai.
Jisme hame tauba or nek amal kamane ki mazeed mauqa mayassar aa sakta hai.
Is liye naye saal ki mubarak baad dene me koi harj nahi.
Ek musalman par dusre musalman ke jo 6 huquq hai, unme se ek ye hai ki jab use khushi pahunche to use mubarak baad de.
Hazrat abdullah bin hussham radiallahu allahu anhu ki riwayat jise imam tabrani ne al-awsat me darj kiya usme vo farmate hai.
Naye saal ya mahine ki aamad pe sahaba e kiram radiallahu Allahu anhum ek dusre ko ye dua sikhate the.
Aye Allah hame is mahine me aman, iman salamati, or islam ke sath dakhil farma. Shaytan ke hamlo se bacha or rahman ki raza mandi ata farma.
(Al-Tibrani, Al-Awsat : 6241)
Or jo Log Kahte he ki is mahine me imam e Hussain Radiallahu anhu ko yazeed paleed ne zulmo sitam kiye or shaheed kiya is liye mubarak baad nahi dena chahiye. Wo log zara ise bhi padhe.
Allah Rabbul Izzat Quran majeed me irshad farmata hai ki,
Jo khuda ki Raah me Maare jaye unhe murda na kaho balki wo zinda hai, Haan Tumhe khabar nahi.
(SURA E BAQAR, AAYAT-154)
Or jo Allah ki Raah me Maare gaye Hargiz unhe murda na khayal karna.
Balki wo apne rab ke paas zinda hai rozi pate hai.
(SURA E AALE IMRAN, AAYAT-169)
Is aayat se awwal to ye hi sabit ho gaya ki jo shaheed huwe woh isi tarah ALLAH ke yaha zinda hai, bas is duniya wale ko iska sha’ur nahi.
Aur hadees me to hai ki kisi ki maut par 3 din se zyada gham na kare.
Agar shaheedo ki maut ko maut samajh kar gham bhi kiya jaye, to woh bhi is duar me mumkin nahi.
Kyunki hadees me gham ke din sirf 3 bataye gaye hai, jab shohda e karbala ko aaj 1300 se zyada ho gaye.
Fakhr is baat par karna chahiye ki jin yazeediyo ne us daur me islam ki roshni ko bujana chaha use us jannat ke nau-jawano ke sardar Hazrat Imam Hussain Radiyallahu anhu ne apne khoon se us chirag ko jalaya aur islam ki roshni bakshi.
Jinki badolat aaj hum tak aasani se islam pahucha hai.
Huzur Sallallahu Alaihi wasallam irshad farmate hai ki
Shaheed ko qatl ki bas itni hi taklif hoti hai jitni chinti ke katne se hoti hai.
Warna maut ki taklif ke bare me riwayat hai ki kisi ko agar 1000 talwar ke zakhm diye jaaye to uski taklif maut ki taklif se kahi zyada halki hogi or Allah ke yaha use 6 inamat diye jate hai.
(SHARAHUSSUDOOR, SAFA-31)
Huzur Sallallahu Alaihi wasallam ne 3 din se zyada shog manane se mana farmaya hai.
(BUKHARI SHAREEF, J-2, S-804)
(MISHKAT SHAREEF, J-1, S-486)Muharram ki 10 tarikh ko kya kya hua.
1. Hazrat sayyadna aadam alaihissalam ki tauba qubool huyi.
2. Hazrat sayyadna yunus alaihissalam ki tauba qubool huyi aur aap machhli ke paith se baahar aaye.
3. Hazrat sayyadna nooh alaihissalam ki kashti joodi pahaad par thahri, us din shukrane ke taur par apne roza rakha aur tamam ko roza rakhwaya.
4. Hazrat sayyadna ibraheem alaihissalam paida hue.
5. Hazrat sayyadna moosa alaihissalam paida hue.
6. Hazrat sayyadna Isa alaihissalam paida hue.
7. Hazrat sayyadna yusuf alaihissalam qaid se baahar aaye.
8. Hazrat sayyadna ibraheem alaihissalam par aag gulzar huyi.
9. Hazrat sayyadna ayyub alaihissalam ne shifa paayi.
10. Hazrat sayyadna yaqub alaihissalam ki aankhon ki raushni wapas aayi.
11. Hazrat sayyadna yusuf alaihissalam kunwe se baahar nikle.
12. Hazrat sayyadna suleman alaihissalam ko baadshahat mili.
13. Hazrat sayyadna moosa alaihissalam jaadugaro par gaalib aaye.
14. Hazrat sayyadna idrees alaihissalam jannat me pahunche.
15. Firaun ka lashkar gark hua.
16. Pahli baar baarish huyi.
17. Aasman kursi kalam pahaad samandar sab isi din paida hue.
18. Isi din ashaabe kahaf karwatein badalte hain.
19. Qayamat isi din aayegi.
20. Aur sayyadna imam e Hussain raziyallahu taala anhu ki shahadat huyi.
Jaame sageer,jild 5,safah 34/226
Ajaybul makhtuqat,safah 44
Guniyatut talebeen,jild 2,safah 53
Nuzhatul majalis,jild 1,safah 145
Isliye yahi mahina islami naye saal ka pahla mahina qaraar paaya.
Ab sochiye ki jis din, jis mahine ko kitne hi azeem kaam murattab hue.
Agar us mahine yaani islami naye saal ki koi mubarak baad pesh kare to kya harj hai?
Posted by:
Ahle Sunnat Ahle Jannat

- Advertisement -

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy