Shuhada E Karbala Ki Yaad Me Matam Karna Aur Noha Karna Kaisa Hai?

Jawab:nnA’ala Hazrat Farmate Hai:nnMatam Karna Chhati/Sina Pitna Haraam Hai.nnNeez Matam O Noha Muharram Ho, Ya Ghair Moharram Mutlaqan Haraam Hai.nnn????? ????? ????? ?23 ?407? ?24 ?496nnRasool ALLAH ??? ???? ???? ???? Irshad Farmate Hai:nnMai Bezaar Hun Usse Jo Bhadra Kare Aur Chillakar Roye Aur Gireban Chak Kare.nnImam Bukhari Wa Muslim Ne Hazrat E Abu Musa Ash’ari ??? ???? ??? Ke Hawale Se Ise Riwayat Kiya.nnBhadra Kisi Ke Marne Par Hinduo’n Ki Tarah Bataur-E-Sog Sar Mundana Rasool ALLAH ??? ???? ???? ???? Ne Irshad Farmaya:nnALLAH Az’zawajal Jahannam Me Noha Karne Waalo Ki Do Safe’n Banayega Ek Saff Jahannam Ke Dahini (Right) Janib (Side) Aur Dusri Saff Jahannamiyo Ke Baee (Left) Janib. nnWo Jahannamiyo Par is Tarah Bhonkte Honge, Jaise Kutte Bhonkte Hai.nnn???? ???? ????? ????????? ? 30

Share your love